Europinių lėšų panaudojimas įsibėgėjo

pagal | 2010-01-15

Pasibaigus trejiems 2007-2013 m. periodo metams, ES fondai tampa maksimaliai išnaudojamu finansavimo šaltiniu ir sulėtėjus ekonomikai yra reikšminga paspirtis šalies verslui ir visam ūkiui. Šiuo metu 3,7 mlrd. Lt jau išmokėta projektų vykdytojams, o iš viso įgyvendinant projektus jau investuota beveik 4,3 mlrd. Lt (kartu su projektų vykdytojų lėšomis).Šios lėšos investuojamos ne tik į verslo plėtros projektus ir kelių infrastruktūrą, bet ir į mokyklų, ligoninių ir kitų viešosios paskirties pastatų renovaciją bei darbo biržų, kvalifikacijos tobulinimo, socialinės integracijos programas visuose regionuose.

Per praėjusius metus buvo įsisavinta keturis kartus daugiau lėšų nei per du metus nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios (iki 2008 m. pabaigos). Pernai buvo išmokėta daugiau kaip 3 mlrd. Lt, kas beveik prilygsta viso praeito programavimo laikotarpio (2004-2006 m.) per 5 metus panaudotai ES struktūrinių fondų lėšų sumai.

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama beveik 1700 projektų, finansuojamų šio periodo ES fondų lėšomis (prie finansavimo prisideda ir nacionalinės bei privačios projektų vykdytojų lėšos). Šių projektų bendra vertė yra 12,8 mlrd. Lt, iš kurių skirto finansavimo lėšos sudaro 10,7 mlrd. Lt. Planuojama, kad iki 2010 metų pabaigos įgyvendinamų projektų vertė sieks apie 19 mlrd. Lt, iš kurių ES lėšos sudarys 17 mlrd. Lt, t.y. daugiau nei 70 proc. visų 2007-2013 m. laikotarpiui numatytų ES lėšų.

93 projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimas jau užbaigtas, pusė iš jų – verslo įmonių plėtros projektai. Nemažą užbaigtų projektų dalį sudaro kelių infrastruktūros plėtros, žvyrkelių asfaltavimo ir viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai. Baigtų įgyvendinti projektų vertė siekia daugiau kaip 1 mlrd. Lt.

Šių metų valstybės biudžete taip pat suplanuota svari ES lėšų suma, siekianti 7,9 mlrd. Lt (įskaitant ir žemės ūkį), iš kurių 2007–2013 m. struktūrinė parama – daugiau nei 5,4 mlrd. Lt arba beveik 70 proc. visų 2010 m. biudžete numatytų ES lėšų.Lyginant su praėjusiais metais, 2010 m. ES paramos lėšų planuojama panaudoti 1,47 mlrd. litų daugiau. Biudžete numatyta visa reikalinga bendrojo finansavimo lėšų dalis, kuri reikalinga užtikrinti skirtos ES paramos lėšų įsisavinimą.

Investuojamų ES lėšų ir įgyvendinamų projektų naudą rodo ir 2009 m. gruodžio mėnesį atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Beveik du trečdaliai Lietuvos gyventojų teigia pajutę ES struktūrinių fondų paramą asmeniškai. Daugiausia žmonių jaučia paramos naudą transporto, švietimo, sveikatos priežiūros ir aplinkos apsaugos srityse, kai lankosi suremontuotose ligoninėse ar mokyklose, važiuoja atnaujintais keliais, kelia savo kvalifikaciją, naudojasi nauja įranga savo įmonėje ar lengvatinėmis paskolomis.

Gyventojus labiausiai domina informacija apie atskiruose regionuose įgyvendinamus projektus, bei projektus, kurių rezultatais galėtų pasinaudoti. Šią apklausą 2009 metų pabaigoje Finansų ministerijos užsakymu atliko visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „TNS Gallup“. Telefonu buvo apklausta 1000 Lietuvos gyventojų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *