Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodikliai

pagal | 2010-01-09

Statistikos departamentas praneša, kad ekonominių vertinimų rodiklis 2009 m. gruodžio mėn. buvo minus 33 procentai. Palyginti su lapkričio mėn., jis sumažėjo 2 procentiniais punktais. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1, paslaugų sektoriaus – 5, mažmeninės prekybos – 7 procentiniais punktais. Statybos pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu.

Palyginti su 2008 m. gruodžio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Pramonės ir paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6, vartotojų – 1 procentiniu punktu. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo – 10, mažmeninės prekybos – 4 procentiniais punktais.

2009 m. gruodžio mėn. pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad tendencijos pramonėje beveik nepasikeitė. Produkcijos gamybos apimtis ir gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius mėnesius šiek tiek sumažėjo. Gamybos sumažėjimą nurodė 32 procentai (prieš mėn. – 26 proc.) apklaustųjų, padidėjimą – 18 procentų. Produkcijos paklausos sumažėjimą gruodžio mėn. nurodė 32 procentai apklaustųjų, padidėjimą – 13 procentų (prieš mėn. – atitinkamai 31 ir 13 proc.). Blogiausiai gaminamos produkcijos paklausą vertino popieriaus gaminių ir statybinių medžiagų gamybos įmonės. Artimiausiais mėnesiais prognozuojamas produkcijos gamybos mažėjimas: gruodžio mėn. 41 procentas įmonių vadovų numato gamybą mažėsiant, 10 procentų – didėsiant. Blogesnė ir produkcijos eksporto prognozė: 27 procentai apklaustų įmonių prognozuoja, kad eksportas mažės, 7 procentai – kad didės. Artimiausiais mėnesiais darbuotojų skaičių žada mažinti 32 procentai apklaustų įmonių vadovų, 2 procentai vadovų darbuotojų skaičių ketina didinti.

Pasak įmonių vadovų, kaip ir ankstesniais mėnesiais, pramonės įmonių produkcijos gamybą riboja nepakankama paklausa (nurodė 70 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (30 proc.), 12 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų gamybinei veiklai netrukdo niekas.

Statyboje verslo tendencijos išlieka panašios kaip ir praėjusiais mėnesiais. Statybos įmonių vadovų teigimu, gruodžio mėn. darbų mažėjo – taip nurodė 52 procentai įmonių vadovų (prieš mėn. – 54 proc.), 6 procentai statybos įmonių vadovų nurodė, kad darbų daugėjo (prieš mėn. – 4 proc.). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, dauguma (89 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų paklausa yra nepakankama. Artimiausiais mėnesiais 60 procentų (prieš mėn. – 62 proc.) apklaustų statybos įmonių prognozuoja statybos darbų užsakymų mažėjimą, o 3 procentai – didėjimą. Darbuotojų skaičių žada mažinti 70 procentų apklaustų įmonių vadovų, didinti – 1 procentas.

Daugumos įmonių vadovų teigimu, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai šiuo metu yra paklausa (nurodė 80 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (46 proc.). Tik 2 procentai įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

Mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta per praėjusius mėnesius sumažėjo: apyvartos sumažėjimą nurodė 77 procentai įmonių, padidėjimą – 10 procentų (lapkričio mėn. – atitinkamai 66 ir 8 proc.). Įmonių ekonominės būklės vertinimas, palyginti su lapkričio mėn., beveik nepasikeitė. Dauguma (76 proc.) prekybos įmonių vadovų gruodžio mėn. savo įmonės ekonominę būklę vertino patenkinamai, 20 procentų – blogai (prieš mėn. – atitinkamai 77 ir 19 proc.). Be to, dėl sezoniškumo artimiausiais mėnesiais beveik du trečdaliai (65 proc.) įmonių vadovų prognozuoja savo įmonės ekonominės būklės pablogėjimą (prieš mėn. – 60 proc.) ir tik 1 procentas – pagerėjimą (prieš mėn. – 12 proc.). Darbuotojų skaičių mažinti ketina daugiau nei pusė (64 proc.) prekybos įmonių vadovų, didinti – tik 1 procentas. Parduodamų prekių kainos daugumoje (71 proc.) įmonių nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai labiausiai trukdo nepakankama paklausa (nurodė 64 proc. įmonių), konkurencija (56 proc.), netobuli įstatymai (53 proc.) ir finansiniai sunkumai (41 proc.). Tik 2 procentai įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Paslaugų sektoriuje verslo tendencijos išliko panašios kaip ir praėjusiais mėnesiais. Dauguma (70 proc.) įmonių vadovų teigė, kad ekonominė būklė nepasikeitė. Teikiamų paslaugų paklausa per praėjusius mėnesius taip pat beveik nepakito: 31 procentas įmonių nurodė sumažėjimą, 7 procentai – padidėjimą (lapkričio mėn. – atitinkamai 35 ir 12 proc.). Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiais mėnesiais blogesnė: 36 procentai įmonių teigė, kad ji sumažės, ir tik 6 procentai – kad padidės (lapkričio mėn. – atitinkamai 28 ir 14 proc.). Artimiausiais mėnesiais darbuotojų skaičių mažinti ketina trečdalis paslaugų sektoriaus įmonių vadovų, didinti – 6 procentai.

Įmonių vadovai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, teigė, kad paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai riboja nepakankama paklausa (52 proc.) ir finansiniai sunkumai (46 proc.), 12 procentų respondentų teigė, kad jų įmonės veiklos neriboja niekas.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 1 procentiniu punktu. Gyventojai optimistiškiau vertino bedarbių skaičiaus kitimą: mažiau gyventojų prognozavo spartų bedarbių skaičiaus augimą. Šiek tiek padaugėjo gyventojų, besitikinčių bent kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *