Pradeda veikti nauja ES telekomunikacijų reguliavimo institucija

pagal | 2010-01-29

Š. m. sausio 28 d. prasidėjo naujas ES telekomunikacijų raidos etapas. Pirmą kartą 27 ES valstybių narių telekomunikacijų reguliavimo tarnybų atstovai Briuselyje susitiko kaip naujos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) nariai. Naujoji Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija įsteigta Tarybai ir Parlamentui 2009 m. gruodžio mėn. priėmus naujas ES telekomunikacijų taisykles. 12 fiksuotojo ryšio ir 10 judriojo ryšio įmonių savo paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse, o šimtai paslaugų teikėjų vykdo tarptautinę veiklą, todėl BEREC veiklos reikšmė bus lemiama siekiant sustiprinti bendrąją telekomunikacijų rinką ir nuoseklų reguliavimą visoje Europoje. Naudodamasi ekspertų pagalba, naujoji Europos telekomunikacijų reguliavimo institucija visų pirma padės bendrojoje telekomunikacijų rinkoje užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 2008 m. Europos telekomunikacijų sektoriaus pajamos buvo 351 mlrd. EUR.

„ ES telekomunikacijų reguliavimo institucijos įsteigimas – svarbus įvykis Europos telekomunikacijų sektoriuje , – sakė už telekomunikacijas atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding, 2007 m. pasiūliusi įsteigti tokią tarnybą. – Parlamentas, Taryba ir Komisija vieningai sutarė, kad Europos bendrojoje telekomunikacijų rinkoje reikia BEREC . Naujoji įstaiga padės nacionalinėms telekomunikacijų reguliavimo tarnyboms ir Europos Komisijai visoje ES nustatyti nuoseklias taisykles ir konkurencijos sąlygas. Tai paskatins kurti Europos telekomunikacijų paslaugas, sparčiai plėtojamas tokiose srityse, kaip judrusis interneto ryšys, ir galinčias tapti vienu iš pagrindinių Europos ūkio atsigavimo veiksnių.“

„Pirmasis BEREC posėdis bus vienas iš renginių, organizuojamų siekiant konkurencingesnės Europos telekomunikacijų rinkos. Labai laukiu, kada bus padaryta tikra Europos bendrosios telekomunikacijų rinkos kūrimo pažanga ir, svarbiausia, kada 500 mln. Europos piliečių pajus tos rinkos naudą“, – sakė už konkurenciją atsakinga ES Komisijos narė Neelie Kroes .

Naujosios Europos telekomunikacijų institucijos BEREC ekspertai teiks vertingas nuomones dėl ES telekomunikacijų rinkos veikimo. Be to, BEREC patars ir padės nacionalinėms telekomunikacijų reguliavimo tarnyboms, taip pat papildys jų savarankiškai atliekamą darbą, ypač jei bus priimami tarpvalstybinio pobūdžio reguliavimo sprendimai.

BEREC sudaro 27 nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo tarnybų vadovai, jai padeda biuras, teikiantis BEREC veiklai būtiną ekspertų ir administravimo pagalbą. Dauguma sprendimų bus priimama dviejų trečdalių balsų dauguma arba paprastąja balsų dauguma, kai BEREC teiks nuomonę dėl Komisijos nagrinėjamų priemonių, apie kurias praneša nacionalinės reguliavimo tarnybos.

Įsteigus BEREC, išformuota laisvos sudėties nacionalinių reguliavimo tarnybų struktūra – Europos reguliuotojų grupė, kuri veiklą vykdė remdamasi tik visuotiniu sutarimu ir nebuvo įtraukta į ES reguliavimo procesą.

Tolesni veiksmai

Galutinis sprendimas, kur įkurdinti BEREC, bus priimtas susitarus visų 27 valstybių narių vyriausybėms. Kol kas BEREC laikinai įsikurs Briuselyje.

Pagrindiniai faktai

Dėl ES telekomunikacijų reformos ( MEMO/09/568 ) Europos telekomunikacijų rinkose sustiprėjus konkurencijai, jau dabar 500 mln. ES piliečių turi daugiau galimybių rinktis – jie gali naudotis didesnės aprėpties sparčiojo plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis visoje ES, o jų teisė į ryšio privatumą saugoma griežčiau. Naujoji telekomunikacijų reguliavimo institucija BEREC pradeda veikti šiandien, o visas telekomunikacijų reformos teisės aktų rinkinys į 27 ES valstybių narių teisės aktus turi būti perkeltas iki 2011 m. birželio mėn.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *