Pasirašytas memorandumas dėl efektyvesnio ES finansinės paramos panaudojimo kelių transporto sektoriuje

pagal | 2010-01-26

Transporto investicijų direkcija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir asociacija „Lietuvos keliai“ pasirašė trišalį supratimo memorandumą, kuriuo įsipareigoja spartinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų kelių modernizavimo projektų įgyvendinimą bei apmokėjimą rangovams už padarytus darbus.

„Šis tarpusaviosupratimo memorandumas galios visiems Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos laikotarpio kelių infrastruktūros plėtros projektams. Jo dėka paspartės projektų įgyvendinimas bei mokėjimai rangovams“,- sakė susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas.

Memorandume pažymima, kad šalys sieks finansavimo ir administravimo sutarčių įsigaliojimo per 20 darbo dienų laikotarpį nuo pagrindinių rangos darbų vykdymo sutarčių su rangovu pasirašymo. Memorandume taip pat sutarta dėl avansinio mokėjimo statybos rangovui išmokėjimo ne vėliau kaip 30 dienų po rangos sutarties įsigaliojimo bei tinkamo dokumentų, patvirtinančių išlaidas už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pateikimo projekto vykdytojui.

Šalys pareiškė ketinančios diegti kompleksinį požiūrį avansiniam mokėjimui pagal pasirašytas rangos sutartis spartinti bei informuoti viena kitą apie procedūrų vykdymo eigą, parengtų paraiškų paramai gauti savalaikį pateikimą, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą bei vienodų skaičiuojamųjų kainų taikymą projektų paraiškose ir viešojo pirkimo dokumentuose.

Memorandumas pasirašytas siekiant sudaryti sąlygas sėkmingesnei statybos rangovų ekonominei padėčiai išlaikyti bei tuo pačiu spartesniam ir efektyvesniam Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos panaudojimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *