Į slėnius žengia dar trys aukštųjų technologijų projektai

pagal | 2010-03-30

Trys nauji slėnių plėtros projektai papildė praėjusių metų pabaigoje ūkio ministro įsakymu patvirtintą valstybės planuojamų projektų pirmąjį sąrašą. Šie projektai siūlomi finansuoti pagal 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inogeb LT-2“, skirta integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programų įgyvendinimui užtikrinti.

Nauji sąrašą papildę projektai, kuriems numatyta skirti Europos Sąjungos struktūrinę paramą, bus įgyvendinami „Santaros“ ir „Nemuno“ slėniuose. Projektų proveržio kryptys: biotechnologija, inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina, biofarmacija ir agrobiotechnologija, bioenergetika, miškininkystė, maisto technologijos, sauga ir sveikatingumas.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras pateikė biotechnologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymo ir įrengimo „Santaros“ slėnyje projektą. Projektu bus sukurta biotechnologijų parko verslo inkubatoriaus infrastruktūra, kurioje įsikurs naujos įmonės, teiksiančios iki šiol Lietuvoje neplėtotas klinikinių tyrimų nuo I iki IV fazės valdymo ir vykdymo paslaugas. Ketinama sukurti darbo vietas ir sąlygas, skirtas naujų įmonių vykdomiems klinikiniams, biofarmaciniams tyrimams ir didžiąją dalį paslaugų eksportuoti. Medicinos mokslininkams – tyrėjams bus sudarytos sąlygos sukurti naujas pumpurines įmones savo novatoriškoms mokslinėms idėjoms komercializuoti. Projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 10 mln. Lt ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas pateikė Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) ir jo infrastruktūros sukūrimo „Nemuno“ slėnyje pirmojo etapo – atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimo projektą. Projektu bus įsteigta atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorija, sukurta jos infrastruktūra. Laboratorijoje bus sudarytos galimybės kurti ir diegti inovatyvių pasaulinėje rinkoje konkurencingų nišinių produktų gamybą, kurti ir gaminti naujus, biologiškai vertingus ir ekologiškus aukštos pridėtinės vertės produktus, teikiančius daug eksporto galimybių. Projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 3 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapo – KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimo – projektą pateikė Lietuvos žemės ūkio universitetas. Projektu siekiama sukurti KTPC infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas žinioms imlioms verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, užtikrinti mokslinio potencialo panaudojimo sinergiją, sukurti nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą. Projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 7 mln. Lt ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų.

2009 m. gruodį per pirmąjį etapą į projektų sąrašą buvo įtrauktas Kauno technologijos universiteto pateiktas „Santakos“ slėnio technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimo projektas, VšĮ Visorių informacinių technologijų parko informacinių ir komunikacijų technologijų (IKT) ir biotechnologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų įrengimo bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statybos ir įrengimo projektai bei Klaipėdos universiteto inžinerinių tinklų įrengimo bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtros jūriniame slėnyje projektai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *