Patvirtintas preliminarus valstybės finansuojamų 2010 m. pirmakursių skaičius

pagal | 2010-03-15

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, beveik kas antras mokyklą baigęs abiturientas galės įstoti į nemokamas studijas universitete arba kolegijoje. Numatoma, kad 2010 m. valstybė finansuos beveik 19 tūkstančių pirmakursių studijas – 9,7 tūkstančio universitetuose ir 9,2 tūkstančio kolegijose. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino preliminarų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias šiemet bus priimami studentai, skaičių.

Universitetinėms studijoms iš viso skiriama 9 680 studijų vietų: humanitarinių mokslų studijų sričiai – 1 132; meno studijų srities muzikos, teatro ir kino, šokio, rašytinės kūrybos krypčių grupei – 201, meno studijų srities dailės, dizaino, amatų, architektūros, fotografijos, medijų krypčių grupei – 343; socialinių mokslų studijų sričiai (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) – 1 435, verslo ir vadybos krypčių grupei – 604, teisės krypčių grupei – 255, švietimo ir ugdymo krypčių grupei – 800; fizinių mokslų studijų sričiai – 1 325; biomedicinos mokslų studijų srities gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei – 497, biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupei – 626; technologijos mokslų studijų sričiai – 2462.

Koleginėms studijoms iš viso skiriama 9 164 valstybės finansuojamų studijų vietų: humanitarinių mokslų studijų sričiai – 70; meno studijų srities muzikos, teatro ir kino, šokio krypčių grupei – 114, meno studijų srities dailės, dizaino, architektūros, fotografijos, medijų krypčių grupei – 198; socialinių mokslų studijų sričiai (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) – 650, verslo ir vadybos krypčių grupei – 2 329, teisės krypčių grupei – 87, švietimo ir ugdymo krypčių grupei – 400; fizinių mokslų studijų sričiai – 164; biomedicinos mokslų studijų srities gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei – 411, biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupei – 1 080; technologijos mokslų studijų sričiai – 3 661.

Kaip ir praėjusiais metais, valstybės finansavimą bus galima gauti stojant ir į valstybines, ir į nevalstybines aukštąsias mokyklas, studijuojant ir nuolatine, ir ištęstine studijų forma.

Aukštosios mokyklos papildomai nusistatys, kiek studentų priims į valstybės nefinansuojamas vietas ir kokią kainą jie turės mokėti už studijas.

Patobulinta finansavimo tvarka

Atlikus 2010 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas analizę, šiemet valstybės finansavimas skiriamas pagal 11 studijų krypčių grupių. Pernai vietų skaičius buvo paskirstytas pagal 6 studijų sritis. Smulkesnis finansavimo išskaidymas užtikrins, kad skiriamos lėšos tolygiau padengtų valstybės poreikius.

Valstybės finansavimas menų studijų sričiai atskiriamas į dvi krypčių grupes. Vienoje dėl valstybės finansavimo konkuruos stojantieji į muzikos, teatro ir kino, šokio studijų programas, o kitoje – į dailės, dizaino, architektūros, fotografijos, medijų studijas.

Į dvi grupes taip pat atskirtas finansavimas biomedicinos mokslų studijų sričiai: vienoje grupėje konkuruos medicinos ir sveikatos studijų programos, kitoje – gyvybės mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos studijos.

Socialinių mokslų studijų srityje išskirtos keturios krypčių grupės: verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo bei kitos krypčių grupės. Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius bus kiek sumažintas valstybės finansuojamų vietų skaičius verslo ir vadybos, teisės krypčių studijų programose, kurios pernai, kaip ir ankstesniais metais, sulaukė didžiausio stojančiųjų ir pasirengusių mokėti už savo studijas antplūdžio. Siekiant sustiprinti būsimųjų mokytojų rengimą ir geriau atliepti specialistų poreikį, į atskirą – švietimo ir ugdymo – krypčių grupę išskirtos pedagoginės studijos. Numatoma vidutiniškai dvigubai daugiau lėšų skirti vienam pedagoginių studijų krepšeliui, drauge pagal numatomą pedagogų poreikį mažinant valstybės finansuojamų vietų skaičių.

Valstybės lėšos studijų sritims

Vasario 24 d. nutarimu Vyriausybė paskirstė valstybės lėšas 2010 m. pirmakursių studijoms. Universitetinių studijų pirmajai pakopai ir vientisosioms studijoms skiriama 21 mln. litų: humanitariniams mokslams – 2 mln. litų, meno studijoms – 1,7 mln. litų, socialiniams mokslams – 5,3 mln. litų, fiziniams mokslams – 3,1 mln. litų, biomedicinos mokslams – 2,9 mln. litų, technologijos mokslams – 6 mln. litų. Koleginėms studijoms iš viso numatyta 12,4 mln. litų: humanitariniams mokslams – 130 tūkst. litų, meno studijoms – 640 tūkst. litų, socialiniams mokslams – 4 mln. litų, fiziniams mokslams – 250 tūkst. litų, biomedicinos mokslams – 2,3 mln. litų, technologijos mokslams – 5 mln. litų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *