Naujoji pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarka didelių pasikeitimų nenumato

pagal | 2010-01-07

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius, suderinęs su Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtino Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašą. Aprašu sukonkretinamas pensijų ir kompensacijų išmokėjimo būdas ir terminai.

Paskirtų iki 2010 m. sausio 1 d. išmokų pristatymo būdas bei mokėjimo dienos nesikeičia. Pakeitimai aktualūs tik dirbantiems išmokų gavėjams.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. ar vėlesnės datos paskirtos išmokos pervedamos į gavėjų sąskaitas kredito įstaigose. Ši nuostata netaikoma gavėjams, kurie yra:

· netekę 75-100 procentų darbingumo (I grupės invalidams),

· nedirba ir gyvena vietovėse, kuriose nėra kredito įstaigų,

· yra sukakę 80 ir daugiau metų, jeigu jie nedirba arba dirba, tačiau jiems mokamos išmokos dydis nepriklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai.

Dirbantiems gavėjams išmokos, kurių dydis priklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai, nepriklausomai nuo jų skyrimo datos, bus pervedamos tik į gavėjų sąskaitas kredito įstaigose kiekvieno mėnesio 28 dieną. Išmokamos pensijos dalies dydis priklausys nuo per praėjusį kalendorinį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų. Informaciją apie draudžiamąsias pajamas darbdaviai turi pateikti iki kiekvieno mėnesio 15 d.. Todėl dirbantys išmokų gavėjai, kurie iki 2010 m. sausio 1 d. išmokas gaudavo ne kredito įstaigoje, turi iki 2010 m. sausio 26 d. savo sąskaitos rekvizitus pranešti „Sodros“ teritoriniam skyriui, mokančiam jiems išmokas.

Išmokos į gavėjų sąskaitas, išskyrus dirbančius gavėjus, pervedamos kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis.

Pensijos ar kompensacijos, paskirtos iki 2009 m. gruodžio 31 d., gavėjams pristatomos į namus kiekvieną mėnesį nuo 10 iki 26 mėnesio dienos, o išmokos, pirmą kartą paskirtos nuo 2010 m. sausio 1 d. ar vėlesnės datos į namus pristatomos nuo 16 iki 28 mėnesio dienos pagal pristatančios įmonės ir „Sodros“ Teritorinio skyrius patvirtintą grafiką.

Jei mokėjimo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, išmokos gavėjams pristatomos į namus arba pervedamos į sąskaitą penktadienį, jei mokėjimo diena sutampa su sekmadieniu, išmokos gavėjus pasieks pirmadienį. Kai mokėjimo diena sutampa su oficialios šventės diena, išmokos gavėjams pristatomos arba pervedamos į sąskaitas prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną.

Šį mėnesį „Sodra“ pensijas ir kitas išmokas pradės mokėti sausio 11 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *