Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Ją sudaro ministras pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Šiuo metu vyriausybės vadovas yra Andrius Kubilius.

Skyrimo tvarka

* Ministrą pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.
* Ministrų kabineto narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas.
* Pradėdami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
* Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai.
* Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos Prezidentas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką.
* Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.
* Ministrą laikinai gali pavaduoti tik ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys.

Veikla ir laisvės suvaržymas

* Konstitucijoje teigiama, kad ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
* Ministras Pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė be išankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijų – be išankstinio prezidento sutikimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos

* gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
* tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
* vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
* koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
* rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
* rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
* užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
* vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai;
* valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius;
* solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą;
* Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą;
* grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus ar perrinkus Respublikos Prezidentą;
* Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus, priešingu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.

Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais:

* kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai;
* kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru Pirmininku;
* kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
* po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.

Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas.

Ministerijos

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (ministras – Gediminas Kazlauskas)
* Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (ministras – Arvydas Sekmokas)
* Lietuvos Respublikos finansų ministerija (ministrė – Ingrida Šimonytė)
* Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (ministrė – Rasa Juknevičienė)
* Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (ministras – Remigijus Vilkaitis)
* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (ministras – Donatas Jankauskas)
* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (ministras – Eligijus Masiulis)
* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (ministras – Algis Čaplikas)
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ministras – Gintaras Steponavičius)
* Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (ministras – Remigijus Šimašius)
* Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (ministras – Vygaudas Ušackas)
* Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (ministras – Dainius Kreivys)
* Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (ministras – Raimundas Palaitis)
* Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministras – Kazimieras Starkevičius).

Institucijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

* Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
* Draudimo priežiūros komisija;
* Kūno kultūros ir sporto departamentas;
* Lietuvos archyvų departamentas;
* Lietuvos Respublikos ginklų fondas;
* Lietuvos invalidų reikalų taryba;
* Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
* Mokestinių ginčų komisija;
* Narkotikų kontrolės departamentas;
* Statistikos departamentas;
* Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
* Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
* Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
* Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
* Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba,
* Viešųjų pirkimų tarnyba.

wikipedia.org

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: apieLIETUVA.info – Lietuvos naujienos » Blog Archive » Kultūros ministerija skendi nežinioje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.